Svensk uppfinning mot ID-bedrägerier

Inte alla nyheter kring bedrägerier är av ondo, denna gång har ett svenskt säkerhetsföretag Verified by 365id lanserat en scanner som har till uppgift att kontrollera legitimationer för att se om de äkta. Då det dagligen kontrolleras ca 400.000 legitimationer runt om i landet inom detaljhandeln, banker och hos postombud m fl så krävs det en säker och lätthanterad lösning.

Den lösning som Verified by 365id tagit fram består av en scanner som behöver ström och en internetuppkoppling. ID-handlingen kontrolleras genom att placeras i scannern varpå denna fotograferas och läses för att sedan skicka bilderna krypterat för att erhålla en säker verifikation. Ett par sekunder senare ges klartecken om det är en giltig handling eller inte. Enligt uppgift ska alla svenska ID-handlingar kunna verifieras på detta sätt sedan mitten av mars månad. Detta är ett steg i rätt riktning men bara om lösningen får genomslag i handeln. Vem kommer att ta investeringarna för detta, handlaren? Då är det tyvärr tveksamt om genomslaget blir stort och snabbt – snarare något som kanske är utbrett inom 1-2 år tidigast enligt min gissning.

Personligen har jag funderat på en lösning där den person som vill handla på nätet t ex registrerar sitt mobilnummer i en databas. När paket ska hämtas ut hos ombud scannas legitimationen varpå en temporär kod skickas som SMS till det registrerade numret. Många väljer ju ändå SMS-avisering idag och bär sina mobiler med sig som om de vore pacemakers. Detta nummer/kod anges sedan som en verifikation till ombudet som då har klartecken att lämna ut paketet. Tycker själv att det borde kunna vara genomförbart och att såväl Svensk Handel som de olika logistikföretagen skulle kunna stå bakom denna lösning. Visst, du behöver registrera ditt nummer men å andra sidan så är det också en förebyggande lösning mot att obehöriga handlar i ditt namn. På så vis skulle det behövas såväl en persons mobil samt ID-handling för att kunna hämta ut ett paket och därmed begå ett brott – inte så sannolikt i dagens läge att båda sakerna tappas bort samtidigt, oftast är det bara den ena som försvinner. Med tanke på hur ID-kapningarna ökar för varje år och vad de kostar alla inblandade parter så torde kostnaden vara försvarbar.